Folkdance Competiton at the Danglas Town Fiesta, Abra, 2012

Folkdance Competiton at the Danglas Town Fiesta, Abra, 2012

 

 Copyright Thomas & Aurora Strutz

Banner6b