Gate onto Stone Gate, Confucius Temple, Tainan

Gate onto Stone Gate, Confucius Temple, Tainan

 

 Copyright Thomas & Aurora Strutz

Banner6b